Odkazy

Zajímavé odkazy na stránky věnující se krajinnému pokryvu.

LUCC CZECHIA

Výzkumné centrum je zaměřené na historické trendy ve využívání krajiny, používá k tomu různé statistické metody, dále využívá GIS a DPZ jak pro základní, tak aplikovaný výzkum.

Vývoj české krajiny v posledních desetiletích

Sledování změn pomocí dat programu Copernicus

Copernicus Land Monitoring Service

Služba Copernicus pro monitorování území poskytuje geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách, využití území nebo stavu vegetace a vodním cyklu.