Monitoring

krajinného pokryvu

Česka

V roce 2023 uplynulo 30 let od vzniku samostatné České republiky. Při této příležitosti připravila Česká informační agentura životního prostředí interaktivní webovou storymapu, která přehledně seznamuje nejen se změnami, které životní prostředí samostatné České republiky zaznamenalo za posledních 30 let, ale i s novými trendy a výzvami, jimž budeme čelit v letech příštích.

Obrázek náhledu storymapy 30 let životního prostředí České republiky.

O portálu

Vítejte na portálu krajinného pokryvu, využití území, monitorování a vývoje krajiny, který je součástí aktivit České informační agentury životního prostředí (CENIA) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, pod výzkumným úkolem „Využití dat krajinného pokryvu na národní úrovni“  který řeší oddělení Geoinformatiky.

Cílem tohoto vědeckého úkolu je navrhnout metodiku vrstvy národního krajinného pokryvu a využití území založenou na metodice evropské vrstvy CLC+. V rámci úkolu probíhá i průzkum uživatelských požadavků na národní úrovni.

Součástí tohoto portálu je mapová a statistická aplikace umožňující prohlížení dat, která vznikají na evropské úrovni v rámci služby monitorování krajiny programu Copernicus, dále přehled produktů této služby, články a publikace, které vznikají k tomuto tématu v CENIA, zajímavé odkazy a v neposlední řadě také navrhovanou metodiku národní vrstvy krajinného pokryvu a využití území.

 

Pole, Dlouhá Lhota, ©Jiří Přech, CENIA

Data

Současná tvář české krajiny je poznamenána mnoha historickými událostmi, které se na našem území odehrály. Měnící se politické režimy či odlišné ekonomické systémy se specifickými způsoby zapsaly do struktury krajiny. Moderní doba přinesla nové metody monitoringu zemského povrchu v podobě dálkového průzkumu Země z vesmíru a současně i pokročilé informační a technologické nástroje. Mezi hlavní evropské monitorovací programy patří program Copernicus.

Produkty programu Copernicus

Pro účely monitoringu a hodnocení krajinného pokryvu Česka se zaměříme na vybrané produkty Služby pro monitorování území, a to zejména na CORINE Land Cover, High Resolution Layers, Urban Atlas, Riparian Zones a Natura 2000.

CORINE
Land
Cover

Natura
2000

High
resolution
layers

Urban
Atlas

Riparian
Zones

Národní
datová sada

Národní datová sada krajinného pokryvu

Tvorba národní datové sady krajinného pokryvu vychází z potřeby monitoringu změn krajinného pokryvu (LC) a využití území (LU) na národní úrovni.

Mapová aplikace

Prohlížejte a kombinujte si jednotlivé vrstvy. Sledujte změny krajinného pokryvu například  na území vaší obce.

Příklady využití dat dle témat

Podívejte se na příklady využití dat vznikajících v rámci Služby monitorování krajiny programu Copernicus. Příklady jsou rozděleny dle témat: zástavba, zemědělství, lesy a vodstvo.

Publikace a články

Přehled publikací a članků vytvořených Českou informační agenturou životního prostředí, které se zaměřují na krajinný pokryv Česka.

Vývoj krajinného pokryvu dle CORINE Land Cover na území ČR v letech 1990–2012

Kolektiv autorů CENIA

Rok vydání: 2017

TVÁŘ ČESKÉ KRAJINY V PROSTORU A ČASE - Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech

Kolektiv autorů CENIA

Rok vydání: 2021

Geografická data pro hodnocení vývoje lesů na území Česka

Vendula Dastychová, Jiří Přech, Jana Bašistová, Edita Koblížková

Rok vydání: 2021

Využití evropských dat krajinného pokryvu k posouzení stavu a vývoje urbanizovaných území Česka

Kateřina Horáková, Jan Mertl, Jana Bašistová, Edita Koblížková

Rok vydání: 2022

Ostatní výstupy

Přehled ostatních výstupů vytvořených oddělením geoinformatiky České informační agentury životního prostředí.

30 let životního prostředí České republiky

Kolektiv autorů CENIA

Rok vydání: 2023

Vývoj české krajiny v posledních desetiletích

Kolektiv autorů CENIA

Rok vydání: 2022

Kvíz Cestujeme po Česku Poznáte lokality navštívené našimi kolegy?

Kolektiv autorů oddělení GIS CENIA

Rok vydání: 2022