VODSTVO

Vodní plochy a humidní území tvoří dle CORINE Land Cover jednu z nejméně rozsáhlých tříd krajinného pokryvu Česka.

Vodní plochy, které zahrnují stojaté vody (jezera, rybníky, přehradní nádrže atd.) a vodní toky a cesty, zabíraly podle CLC v roce 2018 0,8% území ČR. Humidní území (vnitrozemské bažiny a rašeliniště) zabírala pouze cca 0,1% území ČR. CORINE Land Cover vzhledem k nízkému rozlišení nezachycuje všechny vodní plochy a humidní území. Podle základní topografické mapy ČR (ZABAGED) byla v roce 2018 rozloha vodních ploch 2,1% území ČR, tedy téměř třikrát tolik ve srovnání s CORINE Land Cover.

Srovnání vodních ploch a humidních území dle CORINE Land Cover a ZABAGED

CORINE Land CoverZABAGED