ZÁSTAVBA

Úvodní stránka > Zástavba

Sídelní struktura Česka je charakteristická především rozptýleným osídlením s velkým počtem malých sídel a s naopak nízkým počtem velkoměst a při vysoké míře urbanizace také významným zastoupením malých a středních měst.

Urbanizované plochy pokrývaly v roce 2018 dle CORINE Land Cover 6,7 % území Česka. Tři čtvrtiny z celkové plochy urbanizovaných území zaujímaly obytné plochy. Souvislá městská zástavba, činila pouze přibližně 0,3 % celkové rozlohy urbanizovaných ploch. Nesouvislá městská zástavba pokrývala v roce 2018 tři čtvrtiny urbanizovaných ploch. Průmyslové a obchodní zóny zahrnující rovněž univerzity, nemocnice a další objekty bez rezidenční funkce, zabíraly 13 % z urbanizovaných území.

Třídy urbanizovaných území dle CORINE Land Cover

Z celkové plochy urbanizovaných území zaujímaly v roce 2018 obytné plochy 75,4 % . Průmyslové a obchodní zóny a komunikační sítě zabíraly 14,9 %, 4,9 % doly, skládky a staveniště a 4,8 % plochy umělé, nezemědělské zeleně.

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg

Vývoj urbanizovaných území dle CORINE Land Cover

Změny na urbanizovaném území

V období 1990–2000, probíhalo výrazné rozšiřování městské zástavby, zejména do volné krajiny. K nejvýraznějšímu růstu zastavěných ploch dochází kolem velkých měst v metropolitních oblastech. V důsledku výstavby dálniční sítě a železničních koridorů dochází ke vzrůstající fragmentaci krajiny. Pokud jde o velikost zabrané plochy dosáhlo rozšiřování průmyslové oblasti a infrastruktura svého maxima v období 2000–2006.

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
1990-2000
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
2000-2006
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
2006-2012
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
2012-2018
previous arrow
next arrow